Email again:

Lokacija

Pomerite pokazivač lokacije i obeležite svoju lokaciju na mapi. Lociraj automatski
Prvo posmatranje
Da li ste pronašli jagorčevinu?
Da li jagorčevina cveta?
Koliko biljaka jagorčevine ste pronašli?
Detaljnije posmatranje biljke
Treba da proučite 100 biljaka. Ako ste našli manje biljaka, proučite ih sve. S-oblik ima pet vidljivih prašnika. L-oblik ima samo jedan vidljivi žig (stigmu)

0

Fotografije

Otpremite do 3 fotografije jagorčevine sa mesta posmatranja
Podaci o vama

Kako biste završili posmatranje i bili u toku sa rezultatima posmatranja jagorčevine, unesite podatke o sebi.

Write a field title here