Email again:

Position

Flytta på markören som markerar positionen och notera positionen på kartan.  Ta fram position automatiskt.
Första observation
Har du hittat gullviva?
Blommar gullviva här?
Hur många gullvivor tycker du att det växer här?
 Exakt observation av blommorna 

For att göra en observation måste du bestämma typen på blommor från 100 växter. Du behöver bara kika ner i en av blommorna på varje individ för att bestämma blomtyp. Om det inte finns så många, måste du bestämma alla växternas blomtyp. I blommor av typ S ser man fler ståndare i en blomma medan typ L syns en pistill som en prick.

0

Bilder

Ta en bild av observationsstället och ladda upp max. tre bilder.
 Uppgifter om observatören 

Fyll i uppgifterna om dig själv som avslutning på observationen och för att hålla dig uppdaterad om resultatet av observationerna av gullviva.

Write a field title here